Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049

HALLITUS 2024-

Tojeksissa on viisi liiketoimintayksikköä: Tojeksi Greo, Tojeksi Totum, Tojeksi Gravis, Tojeksi Electrico ja Tojeksi Nota.

Tojeksin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitseman toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Tojeksi Oy:n yhtiöjärjestys.

LUE LISÄÄ

ADVISORY BOARD 2024-

Advisory board (AB) eli suomeksi neuvottelukunta on yrityksen johtoa neuvova tiimi. AB:llä ei ole mitään juridista valtaa tai vastuuta.

Tojeksi Oy:n AB kutsuu tarvittessa vahvistusta AB-työskentelyyn.

LUE LISÄÄ