Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Tojeksi Oy (myöh. Tojeksi)
Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
puhelin: +358 50 547 6049
[email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Petri Pirnes (PPi)
puhelin: +358 400 585 673
[email protected]

3. Tietosuojavastaava 

Petri Pirnes
[email protected]

4. Rekisterin nimi 

Tojeksi Oy:n verkkosivut.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tojeksin verkkosivustolla on mahdollista lähettää yhteydenottolomakkeen kautta kysymyksiä tai yhteydenottopyynnön.
Mikäli yhteydenottolomakkeen käyttäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

6. Rekisterin tietosisältö 

Yhteydenottolomakkeen lähettäjän ilmoittamat tiedot:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• organisaatio (ei pakollinen tieto)

7. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan yhteydenottolomakkeen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Tojeksin työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttäjät.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja tai sen osia ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun yhteydenottolomakkeeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muutoshistoria:
26.7.2023  |  LUOTU  |  PPi