Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049

Yhtiön hallitus, operatiivinen

Tojeksissa on viisi liiketoimintayksikköä: Tojeksi Greo, Tojeksi Totum, Tojeksi Gravis, Tojeksi Electrico ja Tojeksi Nota.

Tojeksi -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimielimiä säätelee myös Tojeksi Oy:n yhtiöjärjestys.

Tojeksi Oy:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiönä Tojeksi Oy vastaa konsernin johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Tojeksi-brändistä.

Tojeksi Oy:ssä on viisi raportointisegmenttiä: Tojeksi Greo, Tojeksi Totum, Tojeksi Gravis, Tojeksi Electrico ja Tojeksi Nota. Yhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.

Topi Mettovaara

Toimitusjohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.