Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049
TOJEKSI CREO

Hallinto, konseptointi ja suunnittelu
samasta osoitteesta kustannustehokkaasti ja dynaamisesti

Tojeksin hallinto osallistuu organisaation johtamiseen, päätöksentekoon, resurssien hallintaan ja juridiikkaan. Se on vastuussa organisaation toiminnan tehokkuudesta, sujuvuudesta ja saavuttamisesta. Hallinto toimii organisaation ohjausjärjestelmänä ja luo puitteet päätöksenteolle, tiedonkululle, organisaatiorakenteelle ja työnjakamiselle.

Konseptointi on prosessi, jossa luodaan ja kehitetään uusia ideoita ja konsepteja vastaamaan tiettyjä tarpeita, ratkaisemaan ongelmia tai innovoimaan uusia tuotteita, palveluita tai ratkaisuja. Se on luovan ajattelun ja suunnittelun vaihe, jossa hahmotetaan alustava suunnitelma tai kuvaus siitä, millainen lopputulos voisi olla niin budjetillisesti kuin aikataulullisesti.

Suunnittelussa luodaan ja kehitetään ratkaisuja vastaamaan asiakkaan tarvetta tai ongelmaa. Suunnittelu tehdään aina alkuvaiheessa ennen varsinaista toteutusta. Suunnittelussa pyritään luomaan erilaisia ​​visioita ja näkemyksiä, voidaan arvioida, vertailla ja testata ennen lopullisia tuotantoa.

Konseptisuunnittelu voi olla sovellettavissa monilla eri aloilla prosessissa, kuten tuotekehityksessä, arkkitehtuurissa, tieto-/tele- ja av-tekniikassa.

Konseptisuunnittelu voi vaihdella hieman eri alojen välillä, mutta kaikkiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

1. Tarpeen tunnistaminen ja määrittely
2. Idea- ja inspiraatioprosessi
3. Suunnittelu ja mallinnus
4. Tuotanto
5. Luovutus
6. Ylläpito

KERROMME LISÄÄ | OTA YHTEYTTÄ