Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049

Hallitus

Tojeksissa on viisi liiketoimintayksikköä: Tojeksi Greo, Tojeksi Totum, Tojeksi Gravis, Tojeksi Electrico ja Tojeksi Nota.
Tojeksi -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimielimiä säätelee myös Tojeksi Oy:n yhtiöjärjestys.
Tojeksi Oy:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Yhtiönä Tojeksi Oy vastaa liiketoimintayksiköiden johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Tojeksi-brändistä.

Yhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.

Advisory board

Advisory board (AB) eli suomeksi neuvottelukunta on yrityksen johtoa neuvova henkilö tai joukko henkilöitä. AB:llä ei ole mitään juridista valtaa tai vastuuta. Tojeksi Oy:n AB koostuu kolmesta henkilöstä (Q3/2023) ja/tai kutsuu tarvittessa vahvistusta AB-työskentelyyn.

Topi
Mettovaara

Tojeksi Oy
toimitusjohtaja, yrittäjä
OULU

Tojeksi Oy:n perustaja, omistaja ja yrittäjä Topi Mettovaara tunnetaan reilusta ja rehdistä tavasta hoitaa sovitut asiat, ”se mikä sovitaan pidetään.”.

Mettovaara rakentaa tulevaisuutta jälkipolvillensa ja pitää huolta yhtiön kasvusta hallitusti ja arvopohjaisesti.

Martti
Kiikka

teollisuusneuvos
ESPOO

Martti Kiikka on suomalainen yrittäjä ja teollisuusneuvos (Teknos Group Oy).

Kiikka on toiminut pitkään luottamustehtävissä toimialan eri yhdistyksissä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän hyväntekeväisyyden parissa.

Petri
Pirnes

Take Action Oy
toimitusjohtaja, yrittäjä
HELSINKI

Laajan verkoston omaava Petri Pirnes on toiminut tuottajana ja yrittäjänä reilut 20 vuotta.

Visionäärinä aikaan saava ja haasteita pelkäämätön.